e-Podatki

Struktury deklaracji elektronicznych będą publikowane na stronie WWW 2009-09-08


Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Ministerstwo Finansów chce od 1 stycznia 2010 r. publikować informatyczne struktury e-deklaracji na stronie internetowej resortu.

(…) Resort finansów w założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa proponuje, aby struktury logiczne, czyli struktury informatyczne (kod XML [XSD]) e-deklaracji oraz zgłoszeń NIP składanych drogą elektroniczną, publikować na stronie internetowej, a nie w rozporządzeniach ministra finansów. Takie rozwiązanie ma ułatwić pracę urzędnikom i informatykom przygotowującym programy do obsługi komputerowej e-deklaracji.

Obecna Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) daje prawo ministrowi finansów do wydawania rozporządzeń w sprawie struktury logicznej e-deklaracji. Zdaniem MF publikowanie rozporządzeń jest bardzo kłopotliwe, zarówno dla ministra, jak i podatników, ponieważ każda zmiana w rozporządzeniu, np. nazwy urzędu skarbowego, powoduje konieczność wydania nowego, liczącego kilkadziesiąt stron rozporządzenia.

Struktury logiczne mają charakter techniczno-informatyczny, a zatem informatycy, którzy tworzą programy komputerowe do obsługi e-deklaracji, muszą śledzić na bieżąco zmiany prawne, co jest dla nich uciążliwe. Ministerstwo podaje, że jeśli stan prawny się nie zmieni, to na przestrzeni kilku lat objętość wszystkich załączników do rozporządzeń w sprawie e-deklaracji będzie wynosić kilka lub nawet kilkanaście tysięcy stron, na co składać się będą przede wszystkim struktury logiczne kolejnych wersji deklaracji podatkowych. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)