e-Podatki

Od zagranicznych zarobków podatek po powrocie do kraju 2009-09-01


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, okres wakacji sprzyja pracy za granicą. Po powrocie do Polski część podatników musi pamiętać o rozliczeniu zagranicznych zarobków z fiskusem. Są oni obowiązani do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy.

(...) Przykładowo osoba, która wróci do kraju w sierpniu, zaliczkę na podatek od zagranicznych dochodów będzie musiała uiścić do 21 września (20 września br. przypada w niedzielę). W terminie płatności zaliczki nie trzeba natomiast składać żadnych deklaracji ani informacji podatkowych.
Obowiązek wpłaty zaliczki na podatek po powrocie do kraju zależy od rodzaju metody unikania podwójnego opodatkowania przyjętej w danej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ciąży on na osobach, które sezonowo pracowały w kraju, z którym zawarta umowa przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia. Metoda ta polega na tym, że dochody zagraniczne łączy z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według obowiązującej w danym roku skali podatkowej. Następnie od tak obliczonego podatku odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Do wpłaty zaliczki będą zobowiązani również podatnicy pracujący w kraju, z którym Polska nie ma obowiązującej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Po powrocie do kraju podatnik nie płaci zaliczki na podatek, jeżeli do dochodów z pracy najemnej za granicą znajduje zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. Podlegają one wykazaniu dopiero w zeznaniu podatkowym, ale tylko wówczas, gdy podatnik osiągnie również dochody w Polsce. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)