e-Podatki

MF ma plan zmiany procedury podatkowej 2009-09-01


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w procedurze podatkowej. Zamiany mają objąć między innymi nadpłaty podatku VAT po rozwiązaniu spółki cywilnej i handlujących w Internecie.

(…) Podatników z pewnością nie ucieszy propozycja podwyższenia odsetek od zaległości podatkowych. Resort finansów twierdzi, że obecnie nie mają one charakteru dyscyplinującego. Ich wysokość zależy od stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Tymczasem banki coraz słabiej reagują na zmianę stóp procentowych, przez co zmniejsza się różnica między oprocentowaniem kredytów obrotowych a stawką odsetek podatkowych. Stawka tych odsetek ma więc wynosić 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego powiększona o dwa punkty procentowe, ale nie mniej niż 8%.

Więcej powodów do zadowolenia będą za to mieli wspólnicy rozwiązanej spółki cywilnej. Zostaną wprowadzone regulacje umożliwiające im odzyskanie nadpłaty podatku od towarów i usług. Jest to reakcja na wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed ponad pół roku (sygn. akt P 80/08). Sędziowie uznali wówczas za niezgodne z ustawą zasadniczą regulacje niedające wspólnikom rozwiązanej spółki cywilnej prawa do skorygowania deklaracji i złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT. Prawo to ma przysługiwać osobom, które były wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.

Resort finansów chce ponadto skuteczniej walczyć z "szarą strefą" w e-handlu. Przybywa osób, które handlując w sieci, prowadzą tak naprawdę działalność gospodarczą - ale niezgłoszoną i nieopodatkowaną. Często ukrywają swoje dane identyfikacyjne lub podają nieprawdziwe. Urzędnicy skarbowi nie mogą ich skontrolować, gdyż dysponują jedynie numerem rachunku bankowego, adresem IP czy nazwą domeny internetowej. Będą jednak mogli zwracać się do firm, z usług których osoby te korzystają, o udostępnienie danych identyfikacyjnych i przekazanie informacji o transakcjach dokonywanych przez nie za pośrednictwem Internetu. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)