e-Podatki

Kupuj z usługą, zapłacisz mniej. 2005-11-15


Wystarczy kupić piec razem z jego montażem, by zaoszczędzić różnicę między 7 a 22 proc. VAT. W kieszeni może zostać nawet kilkaset złotych.

(…) Taka praktyka to efekt zróżnicowania stawek podatku od towarów i usług (VAT) na towary budowlane kupowane bez usługi oraz na usługę nabywaną razem z towarem. Różnica tylko z pozoru jest niewielka. W rzeczywistości decyduje o tym, czy w cenie zapłacimy 7 czy 22 proc. VAT.

Przejściowa preferencja
Wszystko za sprawą art. 146 ustawy o podatku od towarów i usług. Stanowi on, że w okresie od przystąpienia Polski do UE do 31 grudnia 2007 r. 7-proc. VAT będzie stosowany m.in. na roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W grę wchodzą więc "roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego"(art. 146 ust. 2). Dlatego nie należy się dziwić, gdy w sklepie usłyszymy pytanie, czy chcemy kupić towar razem z montażem (często fikcyjnym), czy bez. Dla klienta to pierwszy sprawdzian prawdomówności, która da się jednak przeliczyć na pieniądze. W zależności bowiem od ceny pieca, okien, drzwi lub innego towaru można zmniejszyć koszty jego nabycia o kilkaset i więcej złotych. (…)
(źródło: Rzeczpospolita 14/11/2005)