e-Podatki

Poczęstunek dla kontrahenta nie jest reprezentacją 2009-06-30


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, IS w Poznaniu w interpretacji podatkowej stwierdza, że wydatki na zwyczajowy poczęstunek dla kontrahentów, należący do powszechnie obowiązujących kanonów kultury, o ile nie mają charakteru okazałości, mogą stanowić koszty podatkowe.

(…) Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2009 r., nr ILPB3/423-96/09-5/MC.

Spółka organizuje konferencje i szkolenia dla nabywców, w trakcie których prezentuje swoje najnowsze produkty. Ponieważ odczyty i wykłady trwają co najmniej cztery godziny dziennie, goście częstowani są ciepłymi i zimnymi napojami bezalkoholowymi, ciastkami i drobnym poczęstunkiem. Są to zazwyczaj czekolady, paluszki, ciastka, kanapki, kawa, herbata, napoje, woda, a w przypadku niektórych szkoleń trwających ponad sześć godzin - ciepły posiłek. Zdaniem spółki poczęstunki serwowane podczas konferencji nie noszą znamion wytworności. Tym samym wydatki z nimi związane nie stanowią wydatków reprezentacyjnych i w konsekwencji można je uznać za koszty podatkowe.

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Wskazał, że z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Z uwagi na to, że przepisy podatkowe nie definiują pojęcia reprezentacji, należy w tym zakresie posługiwać się wykładnią językową, która definiuje reprezentację jako okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Stąd należy uznać, że reprezentacja to występowanie w imieniu podatnika (firmy), wiążące się z okazałością, wytwornością, w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu firmy. Celem wydatków na reprezentację jest m.in. kształtowanie i utrwalanie określonego wizerunku zewnętrznego firmy w oczach klientów, kontrahentów i opinii publicznej.

Organ uznał, że wydatki, które spółka ponosi na poczęstunki podawane gościom podczas konferencji, szkoleń i spotkań w jej siedzibie, stanowią niemający charakteru okazałości zwyczajowy poczęstunek kontrahentów. Z tego względu, w świetle ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów, mogą stanowić koszty podatkowe, pod warunkiem właściwego ich udokumentowania. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)