e-Podatki

Odsetki od zaległości podatkowych niższe o 0,5 proc. 2009-06-30


Od dziś (25 czerwca) odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 10 proc. w skali roku zamiast dotychczasowych 10,5 proc. Jest to skutek wczorajszej obniżki stóp procentowych.

Wskutek wczorajszej obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) od dziś stopa lombardowa wynosi 5 proc. Oznacza to, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10 proc. zamiast dotychczasowych 10,5 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. RPP obniżyła na wczorajszym posiedzeniu stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Skutkiem decyzji rady jest obniżka stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Zgodnie z Ordynacją podatkową wynoszą one 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP.
(źródło: Gazeta Prawna)