e-Podatki

Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy stanowią koszt 2009-06-23


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, wypłata dywidendy na rzecz wspólnika jest obowiązkiem wynikającym z Kodeksu spółek handlowych. Przy czym, aby go wypełnić, spółki często finansują taką wypłatę (w całości lub części) kredytem bankowym.

(…) Natomiast posiadane środki finansowe angażują w bieżącą działalność. Za nieuzasadnione ekonomicznie uważają bowiem ich gromadzenie na odrębnym rachunku bankowym celem przeznaczenia na wypłatę dywidendy i zaciąganie kredytu na zakupy. Ponadto argumentują, że kredyt pozyskany na wypłatę dywidendy służy zachowaniu oraz zabezpieczeniu źródła przychodów, gdyż pozwala na utrzymanie płynności finansowej.

Okoliczność naruszenia płynności finansowej w związku z przeznaczeniem posiadanych środków finansowych na wypłatę dywidendy była podstawą do podjęcia decyzji o zaciągnięciu kredytu w sprawie, która znalazła rozstrzygnięcie w sądzie. Spółka uznała, że w wyniku naruszenia płynności finansowej utraciłaby możliwości regulowania zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji byłaby narażona na utratę dostawców, spory z pracownikami, którzy nie otrzymaliby w terminie wynagrodzeń, możliwość odcięcia prądu, wody itp. Z tych względów uznała za właściwe pozyskanie kredytu bankowego. Jego otrzymanie pozwoliło spółce na bieżąco regulować zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i jednocześnie wypłacić dywidendę na rzecz wspólnika.

W tych okolicznościach WSA w Krakowie w wyroku z dnia 16 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 214/09 uznał, że wydatki poniesione na pozyskanie i obsługę kredytu, wykorzystanego do wypłaty dywidendy, stanowią koszty uzyskania przychodów. W jego ocenie zaciągnięcie kredytu w celu zabezpieczenia płynności finansowej w momencie wypłaty dywidendy jest bowiem racjonalne i ekonomicznie uzasadnione.
Podobnie uznał NSA w wyroku z dnia 10 czerwca 2009 r., sygn. akt II FSK 234/08. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)