e-Podatki

Ogłoszono tekst jednolity ustawy o spadkach i darowiznach 2009-06-23


(…) Został opublikowany nowy tekst jednolity ustawy o spadkach i darowiznach, który obejmuje wszystkie dotychczasowe nowelizacje.
W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało obwieszczenie marszałka Sejmu z 6 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. nr 93, poz. 768).
To trzeci tekst jednolity ustawy z 28 lipca 1983 r. o spadkach i darowiznach. Od momentu ogłoszenia poprzedniego tekstu jednolitego z 2004 roku ustawa była nowelizowana sześciokrotnie. Najnowszy tekst jednolity ustawy obejmuje wszystkie poprzednio uchwalone nowelizacje, które wynikały m.in. ze zmian w Ordynacji podatkowej, pracowniczych programach emerytalnych, systemie ubezpieczeń społecznych czy funduszach inwestycyjnych.
Obwieszczenie marszałka Sejmu zostało ogłoszone 17 czerwca i obowiązuje od tego dnia. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)