e-Podatki

NSA zdecyduje o zwrocie 26 mln zł podatku 2009-06-16


Jak czytamy w Gazecie Prawnej, około 20 mln zł wynosi łączna kwota sporów w 22 sprawach dotyczących zwrotu akcyzy producentom energii elektrycznej, które czekają na rozpatrzenie przez WSA w Poznaniu, i prawie 6 mln zł w 12 sprawach zaskarżonych do WSA w Gliwicach - dowiedziała się GP.

(…) Skala problemu zdaniem ekspertów może być dużo większa. W tych i innych WSA postępowania są zawieszane do czasu wydania uchwały przez siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od uchwały NSA zależy więc, czy producenci energii elektrycznej otrzymają zwrot milionów złotych nadpłaty podatku.

Wojewódzkie sądy administracyjne zawieszają postępowania w sprawie nadpłaty i zwrotu akcyzy producentom energii, ponieważ - jak tłumaczy Barbara Bona, starszy konsultant w Ernst & Young - uchwała NSA jest wiążąca nie tylko w danej sprawie, ale ma również tzw. ogólną moc wiążącą, co oznacza, że wszystkie sądy administracyjne przy rozpoznawaniu podobnych spraw powinny w przyszłości orzekać zgodnie z treścią uchwały.

Wyjaśnijmy, że NSA ma odpowiedzieć na pytanie: czy w świetle art. 72 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) powstaje nadpłata w podatku akcyzowym, podlegająca zwrotowi w sytuacji gdy ciężar podatku poniósł nabywca opodatkowanego towaru. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)