e-Podatki

Jak fiskus kontroluje działalność prowadzoną sezonowo 2009-06-09


Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Ministerstwo Finansów postawiło jako cel dla organów skarbowych walkę z szarą strefą, szczególnie z małymi przedsiębiorcami działającymi tylko w sezonie.

(…) Nieprawidłowości przy prowadzeniu działalności gospodarczej w sposób sezonowy powtarzają się co roku. Najczęściej dotyczą one kas fiskalnych. Pracownicy urzędów kontroli skarbowej wśród nich wymieniają: nieewidencjonowanie obrotu za pomocą kas fiskalnych, nieposiadanie kasy rejestrującej mimo istnienia takiego obowiązku, niewydawanie oryginału wydrukowanego paragonu fiskalnego kupującym, nierzetelne prowadzenie kasy rejestrującej polegające na wadliwych zapisach na paragonach dotyczących, np. daty i czasu sprzedaży, nazwy towaru, ilości i wartości sprzedaży.

Te błędy spowodowały, że wśród priorytetów kontroli skarbowej, które są opracowywane przez Ministerstwo Finansów, co roku znajdują się obszary dotyczące małych przedsiębiorców. Tak jest również w planie na 2009 rok. (…)

(…) Częste błędy
Ograniczeniu szarej strefy służyć mają również kontrole podatników prowadzących działalność gospodarczą tylko w sezonie (np. punkty gastronomiczne w miesiącach letnich nad morzem). Z praktyki wynika, że część z nich stanowią podmioty w ogóle niezarejestrowane lub zaniżające przychody poprzez nieewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)