e-Podatki

Przesyłanie faktur drogą elektroniczną 2009-05-19


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską uważa, że faktury przesyłane za pomocą elektronicznych środków komunikacji nie spełniają warunków i nie są fakturami elektronicznymi.

(…) Według posła kierującego interpelację do resortu, wiele firm, aby zaoszczędzić na kosztach wysyłania wystawianych faktur, przekazuje je kontrahentom, w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu Internetu. Taki proces natomiast nie został w ogóle przewidziany przez polskie prawo. W tym przypadku nie mamy bowiem do czynienia ani z tradycyjną papierową fakturą, ani też z fakturą elektroniczną w rozumieniu obowiązujących przepisów, gdyż nie została ona podpisana podpisem kwalifikowanym.
Zasady wystawiania faktur dla potrzeb podatku od towarów i usług regulują przepisy ustawy o VAT oraz akty wykonawcze do tej ustawy, tj. rozporządzenia Ministra Finansów:
- z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur,
- z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej (…).

W myśl § 4 rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005 r. faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej pod warunkiem, że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będzie zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez system wymiany danych elektronicznych (EDI).

W ocenie resortu, aby przesłany drogą elektroniczną dokument mógł być uznany za fakturę i w konsekwencji stanowić dla nabywcy towaru lub usługi podstawę do odliczenia podatku naliczonego, musi on spełniać wymienione warunki. Dlatego faktury przesyłane za pomocą elektronicznych środków komunikacji, niespełniające warunków określonych rozporządzeniem, nie stanowią faktur elektronicznych.

Ponadto resort poinformował, iż podjął prace nad ewentualną zmianą przepisów, jednak z uwzględnieniem kierunku zmian, jakie zostaną przyjęte podczas prac prowadzonych w Radzie UE w zakresie m.in. fakturowania elektronicznego. (…)

(odpowiedź Ministerstwa Finansów z dnia 23 marca 2009 r. na interpelację poselską nr 8327)
(źródło: Gazeta Podatkowa)