e-Podatki

Aport do spółki z VAT 2009-05-12


Jak czytamy w Gazecie Prawnej, od 1 kwietnia br. skończyło się zwolnienie z VAT aportów wnoszonych do spółek prawa handlowego i cywilnego.

(…) Przy okazji ostatniej nowelizacji ustawy o VAT zlikwidowane zostało zwolnienie z tego podatku w przypadku wnoszenia aportów do spółek. Zwolnienia nie przewiduje nowe rozporządzenie wykonawcze do ustawy z 28 listopada 2008 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1336), które weszło w życie 1 grudnia 2008 r. Przepisy przejściowe pozwalały na korzystanie ze zwolnienia do końca marca 2009 r. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 8688) wyjaśniło wątpliwości dotyczące obecnych zasad opodatkowania aportów.

Jak wskazało MF, do 31 marca 2009 r. podatnicy, dokonując aportu, mogli zastosować zwolnienie z podatku. Po tej dacie wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego i cywilnego podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach, określonych w ustawie o VAT, w zależności od przedmiotu aportu. Czynności te traktowane są jako czynności odpłatne. Zwolnienie dla czynności wnoszenia aportów zostało zlikwidowane ze względu na brak możliwości odliczania podatku naliczonego przy nabyciu towarów lub usług przeznaczonych do wniesienia jako aport do spółki oraz konieczność dostosowania polskich przepisów do regulacji unijnych. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)