e-Podatki

Urząd skarbowy miał prawo zażądać listy nazwisk 2009-04-07


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, NSA w wyroku z dnia 31.03.2009r. stwierdził, że organy podatkowe mogą domagać się przekazania danych osobowych chronionych tajemnicą maklerską.

(…) Listę 1400 osób, które sprzedały na giełdzie akcje pracownicze Banku Handlowego, Dom Maklerski BH przekazał w 2006 r. na żądanie naczelnika US Łódź Polesie.

Na jej podstawie Ministerstwo Finansów poleciło urzędom skarbowym, aby egzekwowały podatek od przychodu ze sprzedaży z odsetkami za zwłokę. Sądy administracyjne, z NSA włącznie, podzieliły to stanowisko i oddaliły skargi pracowników BH na decyzje podatkowe.

Generalny inspektor ochrony danych osobowych, do którego zwrócił się jeden z pracowników Aleksander M., uznał, że naczelnik US mógł uzyskać nazwiska na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 1 ordynacji podatkowej. Przepis ten zobowiązuje do przekazywania na żądanie organu podatkowego informacji o zdarzeniach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku i wymiar podatku.

W wyniku skargi Aleksandra M. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje GIODO. W jego opinii wspomniany przepis nie mógł tu mieć zastosowania, gdyż nie dotyczy pozyskiwania danych z banku czy domu maklerskiego. Możliwe byłoby to tylko po wszczęciu postępowania podatkowego.

W skardze kasacyjnej do NSA Dom Maklerski i GIODO zakwestionowali to stanowisko. Ich zdaniem ordynacja podatkowa nakłada w art. 82 także na domy maklerskie obowiązek udostępniania informacji organom podatkowym. Aleksander M. oraz Stowarzyszenie Interesu Społecznego, które go poparło, uważają natomiast, że art. 82 nie może mieć tu zastosowania, ponieważ umowa z domem maklerskim nie rodzi skutków podatkowych.

NSA stwierdził, że art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych dopuszcza przetwarzanie tych danych, gdy zezwalają na to przepisy prawa. Takim przepisem jest art. 82 ust. 1 pkt 1 ordynacji podatkowej. Na jego podstawie naczelnik urzędu skarbowego mógł żądać, a Dom Maklerski Banku Handlowego musiał przekazać nazwiska pracowników BH, którzy sprzedali na giełdzie akcje pracownicze i nie zapłacili podatku od dochodu z tej transakcji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

I z taką właśnie wykładnią uchylił wyrok WSA i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. (…)

(wyrok NSA z 31 marca 2009 r. sygn. I OSK 440/08)

(źródło: Rzeczpospolita)