e-Podatki

NIP-3 po wyjeździe z kraju 2009-03-31


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, osoba, która w związku z wyjazdem z Polski zmienia miejsce zamieszkania, musi złożyć NIP-3 w swoim urzędzie skarbowym. Potwierdziła to warszawska Izba Skarbowa w interpretacji z dnia 16 stycznia 2009 r., nr IPPP2/443-1602/08-2/PW.

(...) W 2004 r. podatnik wyjechał na stałe do Wielkiej Brytanii. Tam mieszka i pracuje. Miał wątpliwości, czy o takiej zmianie miejsca zamieszkania musi powiadomić polskiego fiskusa - czy musi złożyć NIP-3. Od pracowników swojego dotychczasowego urzędu skarbowego nie udało mu się uzyskać jednoznacznej odpowiedzi. Wystąpił więc do Izby Skarbowej w Warszawie o zajęcie oficjalnego stanowiska.

W interpretacji, jaką otrzymał, podkreślono, że podatnicy mają obowiązek aktualizować swoje dane objęte zgłoszeniem identyfikacyjnym za każdym razem, gdy się zmieniają. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych powinni złożyć zgłoszenie aktualizacyjne w urzędzie skarbowym, który jest właściwy w sprawie tego podatku. W świetle regulacji obowiązujących w 2004 r. - przy czym obecnie stosuje się analogiczne kryteria - właściwość miejscową urzędu skarbowego w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego ustala się według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu tego roku. W przypadku osób, które w trakcie roku wyjechały na stałe za granicę - nie mieszkają już tutaj - jest to urząd skarbowy właściwy według ostatniego ich miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Tak więc ten, kto wyjeżdża za granicę i ma tam miejsce zamieszkania, powinien złożyć aktualizacyjny NIP-3 ze swoim nowym adresem w dotychczasowym urzędzie skarbowym. (...)
(źródło: Gazeta Podatkowa)