e-Podatki

Aktualności

Konsultacje podatkowe dotyczące należytej staranności w podatku VAT

Ministerstwo Finansów zakończyło pierwszy etap konsultacji podatkowych dotyczących należytej staranności w podatku VAT. Zebrano 65 opinii od osób indywidualnych, firm, środowisk biznesowych, które (po usunięciu danych wrażliwych) zostały opublikowane na stronie internetowej MF.

więcej >>

Zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn

Od 25 sierpnia 2017 r. można zaniechać poboru podatku od spadków i darowizn od podatników, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic w sierpniu br.

więcej >>

Nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

1 października 2017 r. zacznie działać nowa agencja rządowa Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora NAWA będą zwolnione od podatku.

więcej >>

Terminy

Ważne terminy

20 września 2017

  • Termin złożenia informacji CIT-ST
  • Termin płatności zaliczki CIT
więcej >>

Komentarze i opinie

Split payment z poprawkami, ale niewystarczającymi

Nowy projekt ustawy o podatku od towarów i usług zakładający wprowadzenie podzielonej płatności w VAT uwzględnia niektóre z uwag zgłoszonych przez pracodawców, np. skrócenie terminu i ograniczenie przesłanek odmowy zwolnienia pieniędzy z rachunku VAT, brak możliwości przedłużenia terminu zwrotu podatku na konto VAT. Jednak nadal wiele ze zgłoszonych uwag pozostaje aktualnych i powinny zostać uwzględnione na dalszym etapie prac nad ustawą - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

więcej >>

Zmiany w wydawaniu interpretacji podatkowych nie sprzyjają MSP

System podatkowy w Polsce jest złożony, dlatego podatnicy często czują się w nim zagubieni. Ważnym narzędziem ochrony praw podatnika są indywidualne interpretacje podatkowe, które zabezpieczają przed uznaniem działań za niezgodne z przepisami przez organy skarbowe. Zmiany przepisów sprawiły, że wspomniana interpretacja coraz rzadziej spełnia swoją funkcję.

więcej >>

Kalendarz seminariów

2017-09-18
Wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem krajowych i europejskich przepisów w zakresie ochrony danych, zarówno osobowych, jak i objętych prawem tajemnicy przedsiębiorstwa, Warszawa więcej  »
2017-09-25
Zatrudnianie cudzoziemców 2018 - legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. Planowane zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy, Warszawa więcej  »
2017-10-02
Skuteczne zarządzanie pracownikami fizycznymi na placu budowy, Warszawa więcej  »
2017-10-10
Skuteczna egzekucja administracyjna - aspekty praktyczne, Warszawa więcej  »
2017-11-08
Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - warsztaty, Warszawa więcej  »