e-Podatki

Aktualności

Kwota wolna może być dla budżetu bombą z opóźnionym zapłonem

Jeśli rząd nie zrealizuje w tym roku wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego powiększenia kwoty wolnej od podatku, może to być bomba z opóźnionym zapłonem, która wybuchnie dopiero w "rękach" kolejnego rządu. I może to oznaczać ubytek w dochodach budżetowych w wysokości ok. 19 mld zł.

więcej >>

MF: Bezpłatna aplikacja JPK

Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Pierwsze sprawozdania będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r. Obecnie obowiązek przesyłania JPK dotyczy dużych firm, które przekazały już łącznie ponad 23 tys. plików.

więcej >>

KE zaproponowała gruntowną reformę podatku od przedsiębiorstw w UE

Komisja ogłosiła plany daleko idących zmian w sposobie opodatkowania firm na jednolitym rynku, tak aby opodatkowanie to było sprawiedliwsze i sprzyjało wzrostowi gospodarczemu.

więcej >>

Nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

29 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

więcej >>

Zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1 września do 31 grudnia 2016 r. Oznacza to, że zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej skutecznie wygasły i podatnicy nie będą zobowiązani do zapłaty podatku należnego za ten okres.

więcej >>

Terminy

Ważne terminy

7 listopad 2016 r.

  • Termin złożenia deklaracji CIT-7
  • Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
więcej >>

Prawo

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

25 października Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

więcej >>

Komentarze i opinie

BCC: Nie dla destrukcyjnych podatków

W imię właściwie pojętego patriotyzmu, mającego na względzie wzmacnianie siły gospodarki narodowej, Business Centre Club wyraża sprzeciw dla planowanego przez rząd zwiększenia opodatkowania polskich przedsiębiorców. Plany radykalnego podwyższenia stawek podatku i składek ZUS skończą się ograniczeniem przedsiębiorczości, ucieczką za granicę najbardziej aktywnych biznesmenów i w konsekwencji zahamowaniem wzrostu gospodarczego.

więcej >>

Kalendarz seminariów

2016-11-07
Najnowsze zasady dotyczące zawierania i realizacji umów o roboty budowlane, Warszawa. więcej  »
2016-11-09
Dokumentacja cen transferowych - zmiany od stycznia 2017 r., Warszawa. więcej»
2016-11-18
Prawa rodzica, ucznia i nauczyciela w szkole, Warszawa. więcej  »
2016-11-28
Zatrudnianie cudzoziemców, w tym kierowców - najnowsze wymogi oraz zmiany od 1 stycznia 2017 r. , Warszawa. więcej  »
2016-12-06
Realizacja i kontrola umów z Narodowym Funduszem Zdrowia po 1 stycznia 2016 r. Co zmieniają w sytuacji Świadczeniodawców NFZ nowe ogólne warunki umów i nowe przepisy dotyczące dokumentacji medycznej., Warszawa. więcej  »