e-Podatki

Aktualności

Korekta podatku naliczonego przez dłużników

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o terminowym regulowaniu należności. Ministerstwo Finansów przypomina o korygowaniu podatku naliczonego. Przestrzega również przed skutkami, jakie mogą wyniknąć z nieuregulowania należności.

więcej >>

Uszczelnienie systemu podatkowego i odbudowa bazy podatkowej w CIT

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw podatkowych, który zakłada m.in. odbudowanie źródeł dochodów w CIT. Upowszechnienie opodatkowania związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej zwiększy wpływy do budżetu państwa. Nowe przepisy poprawią też konkurencyjność przedsiębiorców, którzy nie stosują agresywnych optymalizacji, aby uniknąć opodatkowania.

więcej >>

Terminy

Ważne terminy

31 lipca 2017

  • Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
więcej >>

Prawo

Nowelizacja ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

14 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Celem nowelizacji jest takie ukształtowanie treści ustaw, aby wynikająca z nich zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli (posiadaczy) nieruchomości była ograniczona w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli (posiadaczy) korzysta ze zwolnienia od podatku.

więcej >>

Minimalna łączna wartość zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

1 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1248).

więcej >>

Komentarze i opinie

Firmy boją się niesłusznych oskarżeń, że nie płacą podatku

Ministerstwo Finansów chce podawać do publicznej wiadomości ile podatku dochodowego płacą największe firmy. Proponowany sposób pokazania danych może jednak wprowadzić opinię publiczną w błąd i sprowokować podejrzenia o unikanie opodatkowania przez firmy, które nie stosują optymalizacji podatkowej, a wykazują niski dochód lub stratę z przyczyn dla gospodarki wręcz korzystnych (np. z uwagi na wysokonakładowe inwestycje) - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

więcej >>

Kalendarz seminariów

2017-08-21
Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce - warsztaty, Warszawa więcej  »
2017-08-24
Jak sobie radzić z trudnym pracownikiem? - warsztaty, Warszawa więcej  »
2017-08-25
Znowelizowane postępowanie administracyjne w praktyce - najnowsze przepisy od 1 czerwca 2017 roku, Warszawa więcej  »
2017-08-29
Podatek akcyzowy w 2017 r. - ostatnie zmiany, praktyka i orzecznictwo, Warszawa więcej  »
2017-09-06
Czas pracy kierowców w 2017 r. - aktualny stan prawny, Warszawa więcej  »