e-Podatki

Aktualności

Konsultacje podatkowe w sprawie Mandatory Disclosure Rules

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace legislacyjne nad przygotowaniem projektu zmian w prawie, który dotyczy wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules).

więcej >>

Ryczałt od niezewidencjonowanego przychodu, a stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie przedawnienia – uchwała NSA

W dniu 16 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę - sygn. akt II FPS 4/17.

więcej >>

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2018 roku

16 października zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o Ordynacji podatkowej uchwalona

Podczas 50. posiedzenia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa.

więcej >>

Terminy

Ważne terminy

7 listopada 2017

  • Termin złożenia deklaracji CIT-7
  • Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
więcej >>

Komentarze i opinie

Wykaz podatników VAT może pomóc weryfikować partnera

Prowadzenie publicznego rejestru podatników VAT, może stać się ważnym i skutecznym narzędziem weryfikacji kontrahenta, jednak aby tak było, powinny zostać uwzględnione uwagi zgłaszane przez przedsiębiorców.

więcej >>

Kalendarz seminariów

2017-11-06
INTRASTAT W PRAKTYCE - aktualności i zmiany w latach 2015-2017 r., Warszawa więcej  »
2017-11-07
Statuty szkół po zmianach systemu oświaty, Warszawa więcej  »
2017-11-16
Tworzenie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy, Warszawa więcej  »
2017-11-22
Nowe obowiązki placówek medycznych w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, Warszawa więcej  »
2017-11-24
Badania profilaktyczne pracowników z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje, Warszawa więcej  »